• De golfclub en de exploitant zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen van bezoekers/gasten op de gehele golfaccommodatie.
 • "play safe voor uzelf en anderen" Daarom is het ten strengste verboden uw bal af te slaan als dit gevaar kan opleveren voor mens, fauna en materiële schades. Ook buiten de golfinrichting zoals openbare weg en buren. U bent verantwoordelijk voor uw geslagen bal. 
 • Voor het spelen dient u zich eerst te melden aan de balie en te betalen, u ontvangt een geldige scorekaart  en niet- leden een greenfeekaart. Deze dient zichtbaar  bevestigd te zijn aan uw tas.
 • Uw starttijd staat op uw scorekaart, houdt u aan uw starttijd om moeilijkheden te verkomen: "ritsen"met spelers voor tee 10 verplicht.
 • Spelers voor tee 10 hebben voorrang op de starttijd van  tee 1,"ritsen" , vervolgens wordt er zonodig  om en om  gespeeld.
 • NGF/ R&N en Local rules zijn bindend. (Zie uw scorekaart.)
 • Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een  GVB of baanpermissie, en hiervan een  pasje kunnen tonen. Toegang kinderen onder de 12 jaar alleen vergezeld van een  volwassene
 • Kledingvoorschrift.
 • Toegestaan zijn:
  • Shirt met kraag, zonder mouw;
  • Shirt zonder kraag, met mouw;
  • Pantalon, blue jeans ( spijkerbroek) of bermuda:
   • Heren: Bermuda tot net boven de knie
   • Dames: Iets kortere bermuda toegestaan, rokje net boven de knie  toegestaan.
   • Allen: gepaste platte schoenen. Sokken verplicht.
   • NIET toegestaan zijn:  T-shirts, joggingpakken, trainingspakken en andere sportkleding
   • Eveneens niet toegestaan zijn: Topjes,naveltruitjes en aanstootgevende en /of fluorescerende kleding.
 • De marshal en eventueel greenkeepers zijn bevoegd om bij overtredingen maatregelen te nemen, eventueel het bespelen van de baan te beëindigen.
 • Bij verlies van afstand op een voorgaande flight dient een snellere achter u opkomende flight (ongeacht het aantal personen) doorgelaten te worden of uw flight pakt de bal op en zoekt aansluiting met de voorgaande flight.
 • Herstel pitchmarks, plaats divots terug
 • Laat bunkers aangeharkt achter (Positie harken: buiten de bunker)
 • Maak geen oefenslagen op de afslagplaats
 • Verplicht de bewegwijzering te volgen
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang
 • Gelieve niet te roken in de baan.
 • In een flight zijn maximaal 4 personen toegestaan
 • Het is niet toegestaan om in de baan met driving-range ballen te spelen
 • Het is niet toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken of aan te hebben tijdens het spelen op de baan of oefenaccommodaties
 • Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving-range, tenzij anders is geregeld in overleg met de head-pro van golfbaan Beemster.
 • Elke speler dient met een eigen set clubs de baan te bespelen. Het lenen van clubs van andere spelers in de baan of gezamenlijk gebruik van een set in de baan is niet toegestaan.
 • Indien u van uw officiële route afwijkt vervalt uw standing
 • Rijdt nooit met trolleys over de afslagplaats, voorgreens (vanaf de witte strepen) en de greens. Rijdt niet te dicht langs de oevers van waterpartijen. Zet uw trolleys zodanig neer (op weg naar de volgende afslagplaats) dat u na het verlaten van de green achteropkomende spelers niet hindert. Ook draagtassen mogen nooit op de greens worden gezet.
 • Beschadig geen rietkragen of andere begroeiing
 • Ballen vissen is ten strengste verboden, met uitzondering van de eigen bal.

Wij wensen u veel golfplezier.