Besteleden van golfclub Kavel II,

Zoals mogelijk bij iedereenvan ons bekend is, zal het oude handicap systeem (EGA) Vanaf dit jaar plaats maken voorhet WHS(Wereld Handicap Systeem).Tijdens de transitieperiode Januari / Maart 2021, zullen beide systemen naast elkaar werken.

De invoering van het WHS, met de daarbij horende afspraken en regels zal voor veel mensen even wennen zijn. Om de overgang te versoepelen en onze leden nog beter voor te bereiden, heeft het bestuur van golfclub Kavel IIboekjes besteldwaarin de veranderingen in detail worden uitgelegd. Deze boekjes kunnen door de leden van golfclub Kavel II, vanaf 20 Januari in de shop worden afgehaald.

 

Om toch alvast een tipje van de sluier op te lichten, hebben we hieronder enkele punten van de veranderingen samengevat.

 

Op 1 Maart 2021 wordt het WHSingevoerd. Met de komst van het WHS wordt de handicap van iedere speler op de wereld op dezelfde manier berekend. Na de invoering van het WHS kun je net als nu met vrienden een Qualifying ronde spelen en de score bijvoorbeeld ook in de app Golf.nl invoeren. Je hoeft niet precies te weten hoe het WHS werkt, want de app zal je nieuwe WHS – handicap berekenen.

 

Als het WHS is ingevoerd moet je, net als nu, vóór je ronde aangeven dat je een Qualifying ronde gaat spelen. Ook in de Golf.nl app kan je aangeven van welke kleur tee je speelt en wie je marker is.

 

Eén ding wordt wel anders zodra het WHS is ingevoerd. Als je na de ronde je score invoert, dan laat de app zien wat je provisionele handicap is. Dat is in 90% van de gevallen ook je nieuwe handicap. Dat komt omdat er ‘s nachts een handicapcorrectie wordt uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar alle scores die zijn ingeleverd op de baan waar jij een Qualifying ronde hebt gepeeld(Voorheen CBA).

 

Soms speelt een baan moeilijker dan normaal, bijvoorbeeld door het weer of door de set-up. In dat geval is jouw Qualifying ronde misschien beter dan normaal en dan wordt je provisionele handicap gecorrigeerd. De mogelijke handicapaanpassing, gebeurt automatisch. Op de app ziejedan je definitieve nieuwe handicap verschijnen.  

Al voor de invoering van het WHS, vanaf 04-Januari 2021, kun je op de digitale NGF-pas in de app Golf.nl zien wat op dat moment de te verwachten WHS-handicap is. Je virtuele WHS-handicap wordt dan getoond naast je EGA-handicap.

 

Let op, in de transitieperiode zal de WHS slechts 1x in de 3 weken worden geactualiseerd!

 

Je moet er wel rekening mee houden dat je na invoering van het WHS een hogere handicap zal hebben dan vlak voor de invoering. Dat zal voor veel spelers gaan gelden en komt omdat het WHS anders werkt dan de berekeningen waar wij nu (EGA) mee werken.

 

Wil je straks een WHS-handicap hebben die jouw vaardigheid goed weerspiegelt? Lever dan in de periode Januari 2021 tot Maart 2021 zo veel mogelijk Qualifying scores in. Want de scores die je nu inlevert zijn medebepalend voor je initiële WHS-handicap. Hoe meer scores er in jouw handicapgeschiedenis zitten, hoe beter je WHS-handicap je vaardigheid zal weerspiegelen.

 

Eind Februari, vlak voor de invoering van het WHS, wordt je handicap een korte periode, hooguit een week, ” bevroren”. Je kunt dan wel gewoon spelen en Qualifying scores inleveren, maar die worden in de wachtrij geplaatst en pas verwerkt als de “vriesperiode” voorbij is.

 

De komst van het WHS brengt overigens een aantal leuke veranderingen met zich mee. Na de invoering van het WHS is het bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden mogelijk een Qualifying ronde te spelen over 12 holes.

En na de invoering van het WHS mag iedereen, ook spelers met een handicap van 4,4 en lager een Qualifying ronde spelen, ook over 9 of meer holes. Ook mag iedereen na de invoering van het WHS meedoen aan Qualifying wedstrijden, ook wedstrijden over 9 of meer holes.

 

Voor verder uitleg en of informatie kunt u zich wenden tot de site van de NGF www.ngf.nlofwww.golf.nl/WHS .

Ook kunt u vragen stellen aan de leden van de REHACO (REgel & HAndicapCOmmissie)van golfclub Kavel II.

Namens het bestuur en de REHACO van golfclub Kavel II,

 

Met vriendelijke groet,

F.R.(frenkSaarloosMSc