IMG 0902

Het seizoen werd gestart met een 28-tal spelers, de helft daarvan met een GVB-Hcp. De overige spelers waren EGA-Hcp'ers die zich bereid verklaarden om op te treden als marker ten behoeve van de GVB'ers en hen te  begeleiden in het naleven van de regels, het invullen van de Q-kaarten en het toepassen van het Stableford-systeem. Vanaf de eerste avond heerste er een prima sfeer tussen de spelers, zowel door de baan als op hole 19.

Iedere avond werd na de wedstrijd de regelkennis van de deelnemers ook nog getest door de wedstrijdleiding, door het laten beantwoorden van een drietal regelkennis vragen. Dit leverde vaak stevige discussies op tussen de deelnemers en ook eensgezindheid bij het al dan niet gezamenlijk beantwoorden van de vragen. Nadat de wedstrijduitslag was bekend gemaakt werden de oplossingen van de vragen besproken door de wedstrijdleiding. Dit was vaak een bevestiging van de regelkennis maar vaak toch ook een aanleiding om maar weer eens de boeken in te duiken. Door veel deelnemers werd na de wekelijks gespeelde ronde genoten van de wekelijkse daghap die werd geserveerd door chef Harry en de overige "bemanning" van Restaurant De Jonckheeren, waarbij steeds gekozen kon worden uit twee heerlijke gerechten.

 

Maandbeker

Gedurende het seizoen kon helaas slechts twee keer de Maandbeker wedstrijd worden gespeeld, bedoeld om de GVB'ers ook kennis te laten maken met het spelen van 18-holes. De resultaten van beide wedstrijden tellen ook mee voor de uitslag van het seizoen 2015.

 

Slotavond

Voor de slotavond van het seizoen was als wedstrijdvorm gekozen voor Best Ball Stableford met shotgun, waar door 24 spelers voor werd ingeschreven. Onder een dreigend weerbeeld

werd gestart, maar de omstandigheden verslechterden zienderogen. Na het uitbreken van een enorme stortbui, waarbij in de verte ook nog een klap onweer viel, is de wedstrijd afgeblazen. Als verzopen katten arriveerden de spelers in het clubhuis, maar na het af- en opdrogen werd op hole 19 de ervaring van die avond uitgebreid besproken. Zoals gebruikelijk zorgde de bediening door het altijd vriendelijke personeel van het restaurant al gauw voor een prima sfeer.

 

Seizoen 2015

Gedurende het seizoen werd voor diverse klassementen gespeeld, de regelkennisvragen, de neary's, de birdie's, zelfs de buitencategorie hole-in-one, de EGA-hcp en de GVB-hcp. De winnaars zijn:

 

Regelkennisvragen: Loek de Ruijter
Neary's: Elsje Stiphout
Birdie's: Nanne Homma
Hole-in-one: Elsje Stiphout
EGA handicap: Dirk Jan de Ronde
GVB-handicap: Loek de Ruijter

 

Diverse GVB'ers wisten hun handicap te verlagen, de winnaar in deze categorie krijgt door vermelding van zijn of haar naam op het bord in het restaurant eeuwige roem.

Na de prijsuitreiking voor alle klassementen werd de wedstrijdcommissie namens de hele spelersgroep, met bloemen en cadeaubonnen bedankt door Elsje Stiphout en Gerda Krook voor het organiseren van de vele wedstrijden. Ook voor het personeel van het restaurant en de keuken waren er bloemen. Het bestuur van de vereniging, bij monde van Marjan Bakker, dankte de commissie voor haar inzet ten behoeve van de vereniging wat met applaus door de spelers werd ondersteund. Hierna werd het tijd voor het door chef Harry samengestelde uitgebreide buffet, de koude en warme heerlijkheden werden door ieder veel eer aangedaan.

De wedstrijdcommissie kijkt met veel plezier terug op het clubhandicap-avonden seizoen.  Enkele GVB'ers hebben hun EGA-handicap behaald en de Regelkennis is bij velen (weer) op peil. De sfeer en onderlinge strijd was steeds plezierig om mee te maken en diverse golfvriendschappen zijn ontstaan. Er wordt door de commissieleden al weer uitgekeken naar het seizoen 2016.

 

Namens de Clubhandicap-commissie,

Marianne Ceulen / voorzitter