Op zondag 30 maart is de Cross Country gespeeld onder prima weersomstandigheden. De spelvorm was shot-gun strokeplay met speciale handicap verrekening over 14 holes, de startlijst kende 56 deelnemers. De wedstrijdleiding was in handen van Egbert Dijkstra en Peter Stiphout.

Vanaf omstreeks 12.30 uur kwamen de eerste enthousiaste spelers zich al melden bij de wedstrijdleiding. In verband met het afzeggen door een drietal spelers moest de startlijst eigenlijk worden aangepast, maar door een beroep te doen op enkele enthousiaste leden kon toch met 14 vierballen worden gestart.

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan de koffie, met heerlijk appelgebak van chef Harry, en de uitgebreide prijzentafel had bewonderd, werd om 13.45 uur de puzzeltocht aangevangen naar de voor ieder toegewezen hole om te starten om 14.00 uur.

Het korte spel langs pionnen, over en soms hoog over water en bomen, was voor veel spelers een uitdaging wat tot uitdrukking kwam in de eindscores, waarbij ook de waterballen moesten worden vermeld. Tijdens de nazit, in afwachting van de einduitslag, werd de wedstrijd nog in details besproken waarbij ook de naleving van de regels vaak het onderwerp was. De sfeer was net als het weer uitstekend.

Opvallend was wel dat de scorekaarten nogal divers waren ingevuld maar de wedstrijdleiding kwam tenslotte tot een uitslag:


1e prijs: Jan Pauw
2e prijs: Koos de Lange
3e prijs: Ad Koopman

 

Na het uitreiken van de 4e t/m 11e prijs werd tenslotte de speciale prijs voor de meeste waterballen uitgereikt aan Janny Fruijtier.

Afsluitend werden de sponsors nog met dank vermeld door de wedstrijdleiding waarop met applaus werd gereageerd. Inmiddels was, merkbaar aan de heerlijke geuren, het buffet voor de Indische maaltijd opgesteld. Door chef Harry en zijn assistent Jan, oud-marinekok!, was een uitgebreide rijsttafel samengesteld. Na de mededeling dat het buffet was geopend heeft ieder deze maaltijd veel eer aangedaan.

 

De wedstrijdleiding.