IMG 0442Mijn naam is John Flanagan en ik speel al 60 jaar golf. Nooit eerder ben ik lid geweest van een golfclub tot 12 jaar geleden. Toen werd ik lid bij Golfclub Kavel II Beemster, overigens nog steeds met heel veel plezier. Tevens ben ik met groot genoegen lid van de Baancommissie.
En mijn naam is Rinie Scheele en speel sinds 1 ½ jaar golf. Ik ben erg blij dat ik (mede door de gezelligheid in de club) zoveel plezier gevonden heb in deze sport. Daarnaast wil ik mij inzetten voor de golfclub en ben ik vanaf november 2016 lid van de Baancommissie geworden.

 

De Baancommissie voert haar werk meestal op de achtergrond uit maar haar voornaamste taak is het opstellen en uitvoeren van het technisch beleid en het ondersteunen van de exploitant. De Baancommissie heeft in deze een adviserende taak.
Leden van de Baancommissie dienen affiniteit te hebben met de golfbaan en de inrichting ervan volgens de “Rules of Golf” en kennis te nemen van “Wegwijs in Baaninrichting en Plaatselijke Regels“ voorheen het “Vademecum inrichting en onderhoud Golfbaan”. Regelmatig wordt er overleg gepleegd met de exploitant over het onderhoud en het opstellen van een natuurontwikkelingsplan.


De activiteiten richting leden zijn:
1. Het intermediair zijn tussen leden en exploitant wat betreft alle aspecten die het baantechnisch beleid aangaan.
2. Jaarlijks tijdens de ALV geeft de Baancommissie een overzicht van overleggen met de exploitant en NGF, werkzaamheden die in eigen beheer plaatst gevonden hebben, zoals b.v. vervanging van diverse paaltjes en afstandmarkeringen.


De activiteiten richting clubcommissies zijn:
1. Het bijhouden van structureel contact met de regelcommissie inzake baanmarkering en Local Rules.
2. Het voeren van overleg met de handicapcommissie, indien door de exploitant onderhoud gepleegd moet worden wat eventueel de qualifying conditions van de baan beïnvloedt.
3. Het houden van contact tussen exploitant en wedstrijdcommissie om tijdig normale onderhoudswerkzaamheden in te passen in de wedstrijdkalender.


Mochten er vragen zijn laat het ons weten!