hamer popOp maandag 1 mei a.s. wordt zoals eerder aangekondigd de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.
Alle leden van de Golfclub KAVEL II Beemster zijn hierbij van harte uitgenodigd.

De vergadering vindt plaats in het restaurant op het golfcomplex KAVEL II.

 

Aanvang 19:30 uur.

 

In de bijlagen vindt u de agenda en de bijbehorende stukken welke zullen worden behandeld.

 

Download hieronder de bijlagen:
1. Agenda
2. Rooster van aftreden van bestuursleden
3. Verslag van de 21 november 2016 gehouden ALV
4. Jaarverslag 2016 van de secretaris
5. Jaarverslag 2016 van de penningmeester
6. Jaarrekening 2016:
     a) Balans per 31-12-2016
     b) Staat van baten en lasten 01-01-2016 t/m 31-12-2016

 

Wij rekenen op uw komst!