Cheque

In meerdere vergaderingen hebben de leden aan het bestuur van Golfclub Kavel II Beemster gevraagd een speciaal gevormde financiële reservering te besteden aan een onderwerp ter verbetering van het complex.


Het bestuur heeft daarvoor diverse aanbevelingen in overweging genomen en besproken met de exploitant.

Er is voor gekozen om eenmalig een bedrag van € 3.000,-- ter beschikking te stellen; dit bedrag dient besteed te worden aan een nieuwe schoonmaakplaats voor schoenen, golfclubs en golftrolley's.

 
Aangezien de exploitant heeft aangegeven dit in eigen beheer te gaan realiseren vonden wij het gepast de cheque aan Ronald Jonk als ontwerper en bouwer te overhandigen.
Hiermee is voldaan aan de wens van onze leden en menen wij een positieve bijdrage te hebben geleverd aan het complex.