wobAfgelopen vrijdag 9 maart is er door de “Werkgroep Baan” een aanvang gemaakt met klein onderhoud van de golfbaan. Dit zijn werkzaamheden die besproken zijn met John en Ronald Jonk, en die wij gaan uitvoeren onder toezicht van onze greenkeeper Jean Kort.

Het komt erop neer dat wij het gras rondom de bank, prullenbak en bebording op de afslagplaatsen, bij bruggen en palen in de baan kort gaan houden. Dus arbeidsintensief onderhoud.

 

Als eerste zijn wij bezig geweest met het knotten van de wilgen aan de slootkant van baan 6.

Komende weken zullen wij dit een vervolg geven door op diverse andere plaatsen wilgen te knotten. Wanneer er weer gemaaid gaat worden, zullen wij werkzaamheden gaan uitvoeren zoals deze zijn besproken.
Groepsleden zijn: Adrie en Ger Heijt, Jaap Muts, Rinie Scheele, Margriet van der Bijl en Jan de Vries.

 

coll.wob