IMG 5855Afgelopen week zijn we geconfronteerd met een naar incident; één van onze leden werd namelijk door een bal van een flightgenoot getroffen en werd met de ziekenwagen afgevoerd.

Dit was voor ons aanleiding om alle spelers nog eens op het hart te drukken goed te letten op de eigen veiligheid, maar ook op die van anderen. Er zijn hindernissen, bomen en struiken in de baan aangebracht om het spel extra spannend te maken. Soms echter verliezen we daardoor het overzicht.


In de golfregels wordt bij het onderdeel Etiquette het volgende vermeld onder het kopje
Veiligheid
• Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen.
• Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen.
• Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn.
• Let op voorrangsregeling voor greenkeepers.
• Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep “Fore”.


Bij dit alles is het heel belangrijk om als flight bij elkaar te blijven en dus allemaal achter de bal te staan die moet worden geslagen.


We wensen de ‘getroffene’ een spoedig herstel en hopen hem weer spoedig gezond op de baan te mogen begroeten.